Utryckningstjänster

Dygnet runt, året runt

Trusta Bevakning erbjuder utryckningstjänster dygnets runt, året runt. Tjänsten är ett tryggt komplement till er larmanläggning och vi övervakar och rycker ut oavsett vilken situation som uppstår helt efter era önskemål, behov och instruktioner. Vid behov säkrar vi självklart din fastighet för att begränsa ytterligare skador eller intrång.

 

Våra erfarna utryckningsväktare har god kompetens i att hantera alla situationer såsom bränder, inbrott och olyckor men även i hur de ska agera vid överhängande hot för att begränsa skador på person och egendom. Våra utryckningsväktare står i ständig kontakt med larmcentralen och rapporterar sina observationer. Och kan vid behov via direktkontakt tillkallas polis, brandkår, glasmästare, saneringsbolag, städbolag eller hantverkare.

 

 

Utryckningstjänster kan bland annat användas för:

 • Industrier & fabriker
 • Gallerier & köpcentrum 
 • Personlarm
 • Bostäder, villor, radus, lägenheter
 • Larm i handelsmiljö
 • Vårdinrättningar
 • Skyddade boenden
 • Kontorsfastigheter
 • Museer
 • Tillfälliga event & festivaler
 • Byggarbetsplatser 
 • Skolor

 

Utryckningstjänster

 

- Kontrollera inbrottslarm

- Kontrollera brandlarm

- Kontrollera personlarm

- Kontrollera tekniska larm

- Rapportera observationer

- Tillakalla Polis, ambulans, brandkår

- Utföra funktionskontroll av larm

- Kontrollera hisslarm

 

 

Trustab AB

Trusta Bevakning AB är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag

 

Med tillstånd att bedriva bevakning i Sveriges samtliga län.

 

Trusta har tecknat kollektivavtal.

Senaste nytt

 

Trusta söker ordningsvakter och väktare till världsunikt sportevenemang i Åre

2018-12-29

Trusta söker ordningsvakter till evenemang i Göteborg

2018-11-25

Kontakt

 

Trustab AB

Industrivägen 37

433 61  Sävedalen

Email: info@trusta.se

Telefon 010-10 100 14

Copyright @ All Rights Reserved